leevikeseLeevikese rühm

1,5-3aastased lapsed

"Leevikesed lendavad taevas. Nende kodu on metsas."

Õpetajad: 

Õpetaja abi: 

Muusikaõpetaja: 

Liikumisõpetaja: 

E-post: