Lapsevanemale

Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks jne esitab vanem vastava taotluse ARNOs.

Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib lapsevanemal õigus kui:

1) laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
2) lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.

Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

Lapse järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui taotluse esitamise ajal lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Pärnu linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks Pärnu linna elukoha registreerimise aeg.

Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse järjekorra alusel vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Pärnu linna alates jooksva aasta 25. augustist kuni järgmise aasta 30. aprillini.

 

Õppekoha maksumus

Osalustasu 57 € kuus + toidupäeva maksumus 1.70 € (hommikusöök, lõuna, õhtuoode).

Lasteaiaarved tasutakse arvel toodud maksetähtajaks.