Programm Roheline kool

PÄRNU TAMMSAARE LASTEAED LIITUS "ROHELISE KOOLI" PROGRAMMIGA SÜGISEL 2018 AASTAL.  

Mis on Roheline kool?

Rohelise Kooli programm (ecoschools) on ülemaailmne programm milles osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu Tartu loodusmajaga.
Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Ökomärgist "Roheline lipp" saavad taotleda haridusasutused, kes osalevad ülemaailmses Eco-School ehk Rohelise Kooli programmis. 

Loe lähemalt siit: http://www.ecoschools.global/


Mida programmis osalejad teevad?
Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

Seitsmest sammust koosnev strateegia “The Seven Steps”.

Käsitletavad teemad “Eco-Schools Themes“.

Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. 

Strateegia 7 sammu:

 • Keskkonnatöörühma moodustamine
 • Keskkonnaülevaatuse tegemine
 • Tegevuskava koostamine
 • Monitooring ja hindamine
 • Tegevuste sidumine õppekavaga
 • Teavitamine ja kaasamine
 • Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

 

 Aastas tegeletakse vähemalt kolme teemaga: elurikkus ja loodus, kliimamuutused, energia, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi ja jäätmed, lasteaiaõu, transport, vesi.

 2018/2019                                      

 • Elurikkus ja loodus
 • Vesi
 • Meri ja rannik

 

2019/2020

 • Elurikkus ja loodus
 • Prügi ja jäätmed
 • Energia

 

2020/2021

 • Elurikkus ja loodus
 • Lasteaiaõu
 • Transport

 

2021/2022

 • Elurikkus ja loodus
 • Tervis ja heaolu
 • Globaalne kodakondsus