3-7aastased lapsed

Õpetajad: Galina, Galina

Õpetaja abi: Maiu

Eripedagoog: Tetiana

Tugiisik: Galina 

Muusikaõpetaja: Ester

Liikumisõpetaja: Reet