Pärnu Tammsaare Lasteaed ootab oma meeskonda tasandusrühma logopeedi. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata

e-postile info@tammsaare.parnu.ee.  Lisainfo telefonil 445 2831.