Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Õppimise käsitluse aluseks on lasteasutuses lapsest lähtuv õpetamine ja kasvatamine, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust, mis väljendub huvi tundmises ümbritseva maailma vastu.

Õppimise olemus lapsest lähtuva käsituse puhul:

Lapse roll lapsest lähtuva käsituse puhul:

Õpetaja roll lapsest lähtuva käsituse puhul:

 Arengukeskkond pakub lapsest lähtuva käsituse puhul: