Tugiteenused

 

Pärnu Tammsaare Lasteaias on 2 tasandusrühma. Tasandusrühmad on mõeldud lastele, kes vajavad süvendatult logopeedilist tugiteenust. Tasandusrühmas on kuni 12 last. Rühmas töötavad logopeed, 2 rühma õpetajat, õpetaja abi, muusika- ja liikumisõpetaja. Kõneravitegevused toimuvad individuaalselt või alarühmas 3-4 korda nädalas.

Lapse tasandusrühma suunamisel tuleb pöörduda Innove Rajaleidja Pärnumaa keskuse poole.

Tasandusrühmade logopeed/eripedagoog on Diana Pabbo.

Üldrühmades töötab kõneravi vajavate ja kooliminevate lastega logopeed/eripedagoog Piret Jalakas.