Päevakava

 

Lasteaed on avatud 6.30 - 18.30

Sõimerühm on avatud 7.00 - 18.00

Aiarühmad on avatud 7.30 - 17.30

Hommiku- ja õhturühmad töötavad 6.30 - 7.30 ja 17.30 - 18.30


Päevakavas on kindlaks määratud söögiajad ja puhkeaeg:

08.30 - 09.00  hommikusöök

12.15 - 13.00  lõunasöök

13.00 - 15.00  puhkeaeg

15.45 - 16.15  õhtusöök


Päeva jooksul vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ning lõimitud mängulised õppe- ja kasvatustegevused. Laste päevakava on paindlik ja lapse jaoks tasakaalustatud arvestades lapse ealisi ning individuaalseid arenguvajadusi.


Muusika- ja liikumistegevused toimuvad kindla ajakava järgi.